Kontakty » Ako vybrať správny kotol?
Ako vybrať správny kotol?

Kotol so zásobníkom

Pokiaľ požadujete pohodlie a automatickú prevádzku. Pri vyhrievaní veľmi výhodnou voľbou je kúpiť automatický kotol zo zásobníkom pre ekologické spaľovanie tuhých palív. Charakteristickým znakom tychto kotlou je dávkovanie presného množstva paliva, potrebného k dosiahnutiu požadovanej teploty vody.  Prúdenie vzduchu tiež prebieha automatický, hodnota emisi pri tomto type horenia je velmi ekologický, šetrný k životnému prostrediu. Zostava automatického kotla obsahuje el. riadiacu jednotku, ventilátor,  zásobník na  palivo a podavač zo šnekovým motorom.

Prevádzka kotla, tzn. dávkovanie paliva  je zvätša raz za (3 -14 dní), záleží od náplne zásobníka palivom. Kontajner paliva (zásobník) môže byt umiestneny na ľavej alebo pravej strane kotla (v závislosti od vaších potrieb). Na kotol sa pozeráme vždy z predu, to znamená zo strany aby sme mali el. riadenie pred sebou. Kotol so zásobníkom je podľa našho názoru nejlepším zdrojom tepla v dome. Cenovo velmi výhodným na prevádzku a taktiez velmi výhodná cenová dostupnost použitých typov tuhých paliv.

Výber kotla  podľa výkonu

Najskor musíte určit výkon kotla, který bude potrebný k vykurovaniu vašich priestorou.

Tradičné štandartná výška obytných miestnosti v obytnej budove je cca 2,60 m. Následujúca tabuľka ukazuje pomer výkonu kotla na metr štvorcový vykurovanej plochy,pri zachování štandartnej výšky miestnosti.

Výkon[kW]Plocha[m²]
10 85
14 120
16 135
20 170
23 200
25 220
28 245
34 300
45 400

 

Napr. :
Dom o rozmeroch 8 × 10m má dve poschodia, které chcete vykurovať:
2 × ( 8×10 ) alebo 160 metrov štvorcových.
Takže byste mali zvolit kotol s kapacitou cca 20 kW.

Vzorec pre výpočet výkonu kotla

Základné  palivo pre kotol je z pravidla uhlie alebo koks. Pri spaľování náhradného paliva s nižšou kalorickou hodnotou, ako je napríklad drevo, dosahuje výkon kotla nižšej hodnoty. Preto by ste mali vždy venovat pozornosť tomu, pre aké palivo je uvedený menovitý výkon.

Vyšžie uvedená tabuľka sa týká starších domou. Pokiaľ používáte moderný vykurovací systém s menšou potrebou kapacity vykurovanej vody v potrubý a budova je dobre izolovaná, možete si vybrať kotol, podľa výkonu jeden stupeň nižší. Tieto doporučenia, pokiaľ ide o výkon kotla už zahrna ohrev teplej užitkové vody.

Pre výpočet hodnoty vykurovania priestoru sa nezapočítavá veľkosť ľahko vetraných miestnosti ako su napr.  garáž  alebo suterén. To z dôvodu predymenzovania vypočítanej hodnoty výkonu kotla. Doporučená hodnota vykurovanej vody je 60-85 °C

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV